Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Identyfikator ePUAP: PSM_Jaworzno

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl

Deklaracja cyfrowa


wtorek, 18 maj 2021 r., imieniny: Alicji, Edwina, Eryka Ważne wiadomości:

We wskazanej kategorii nie znaleziono żadnych pozycji.

 Pozostałe wiadomości:

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

2021-05-16

IV International Competition
"Daina Miestui"

30 kwietnia 2021 r. Kowno

II miejsce zdobyła Antonina Lis

z klasy fortepianu Jolanty Jarosz


Lis-sign

Gratulujemy!


XXVII Śląski Konkurs Instrumenty Dęte

2021-05-13

XXVII Śląski Konkurs Instrumentów Dętych

"Drewno dla najmłodszych"
kwiecień 2021 Dąbrowa Górnicza.

Wyróżnienie zdobył Kacper Duda

z klasy oboju Katarzyny Mulak.


Gratulujemy!


IV Ogólnopolski Konkurs

2021-05-13

IV Ogónopolski Konkurs
Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia

Wadowice kwiecień 2021 r.

III miejsce zdobyła Milena Chmura

z klasy fletu Anny Sieczkowskiej.


III miejsce zdobył Józef Luborak-Dereń

z klasy oboju Katarzyny Mulak.


Wyróżnienie I stopnia zdobyła Zofia Jastrzemska

z klasy fletu Alicji Molitorys.


Gratulujemy!


Komunikat Dyrekcji PSM!

2021-05-02

Komunikat Dyrekcji PSM I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie

Zgodnie z § 5. 1.2. i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 03.05.2021r. do 30.05.2021r. zajęcia będą się odbywać z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość. Wszystkie zaplanowane, a nie zrealizowane w okresie od dnia 22.03.2021r. do 02.05.2021r. konsultacje zostają wznowione. Kontynuujemy dotychczasowe zasady realizacji zajęć we wszystkich klasach oraz sposoby przeprowadzania konsultacji.

Wniosek do ściągnięcia!


Rekrutacja nowych uczniów!

2021-03-10

Szanowni rodzice!

Po raz kolejny mają Państwo możliwość absolutnie za darmo sprawdzić, czy wasze dziecko posiada talent muzyczny. Nie przegapcie takiej szansy i przyjdźcie z waszymi pociechami w dniach 21-23 czerwca 2021 roku do naszej szkoły na badanie ich przydatności do kształcenia w szkole artystycznej. Wystarczy wypełnić wniosek oraz wysłać na adres sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl . Wnioski należy składać w terminie od 15 marca do 20 czerwca 2021 roku.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest szkołą artystyczną realizującą wyłączmie program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 7-10 lat i cyklu czteroletnim dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 8-16 lat.

Podstawą przyjęcia kandydata do szkoły jest złożenie wniosku oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności dziecka do kształcenia w szkole artystycznej. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu u kandydata uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Uczniowie klasy pierwszej realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne przeważnie w ciągu dwóch dni w tygodniu. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, czyli po lekcjach w oświatowych szkołach podstawowych.

Nasza szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, oboju, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, akordeonie i perkusji. Szkoła za wyjątkiem fortepianu i perkusji zapewnia każdemu uczniowi wypożyczenie danego instrumentu na cały okres nauki. Na określonym etapie edukacyjnym wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość gry w dwóch orkiestrach szkolnych ( smyczkowej i dętej ), zespołach instrumentalnych oraz śpiewania w szkolnym chórze. W dwóch ostatnich latach nauki każdy uczeń uczy się gry na fortepianie jako instrumencie dodatkowym.

Na zakończenie każdego roku nauki uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące ukończenie danej klasy w szkole muzycznej. Ukończenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia uprawnia ucznia do kontynuowania dalszej nauki na poziomie średnim w szkołach muzycznych II stopnia.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkami „Historia szkoły”, „Rekrutacja” oraz „Osiągnięcia”.

W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego instrumentu dla Państwa dziecka, prezentujemy fragmenty koncertu z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013, w wykonaniu naszych uczniów. Wystarczy kliknąć w "Film z koncertu!"

Wniosek do ściągnięcia!

Film z koncertu!


Konkurs

2021-04-07

Konkurs dla uczniów PSM

Profesor-Tarantoga-to-ekscentryczny-ksenozoolog-podr-nik-i-wynalazca-Jest-on-fikcyjn-postaci-z-powie

Czekamy na Wasze prace !!!


Konsultanci CEA

2021-03-17

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi w Polsce, ogłosiło listę nowych konsultantów. Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazło się czworo pedagogów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że ich wiedza i doświadczenie, we współpracy z CEA, przyniosą "wymierne korzyści podczas realizacji zadań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia" w szkołach muzycznych naszego regionu. Nowi-konsultanci-1

Gratulujemy!


PaMus Flow

2021-03-16

PAMUS FLOW GLOBAL MUSIC COMPETITION .

I miejsce zdobyła Zofia Jastrzemska

z klasy fletu Alicji Molitorys.


dyplom-Zosi

Gratulujemy!


Odwołane zajęcia

2021-02-08

W związku z Nadzwyczajną Radą Pedagogiczną w dniu 26.02.2021 r. w godzinach od 11:00 do 15:00
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostają odwołane.


Konkurs Fletowy

2021-01-29

XXIII Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych .

Edycja online. 1.11.2020r. - 31.12.2020 r.

Wyróżnienie zdobyła Zofia Jastrzemska

z klasy fletu Alicji Molitorys.


Gratulujemy!


Informacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów!

2021-01-15

Szanowni nauczyciele, rodzice i uczniowie!


Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie informuje, że zgodnie z wytycznymi CEA w Warszawie, od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku do odwołania, zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wracamy do dotychczasowych zasad realizacji zajęć we wszystkich klasach.


Uwaga!

2021-01-15

Szanowni Państwo!


Informujemy, że w okresie od 18 stycznia 2021 roku do odwołania szkoła (obydwa budynki) jest otwarta w godzinach 11:00 – 16:00.

Wstęp na teren szkoły mają nauczyciele po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie.

Dyrekcja jest dostępna stacjonarnie przez cały tydzień w godzinach 11:30 – 13:30.

Nauczyciele, którzy chcą dokonać nagrań z uczniami do konkursów zgłaszają ten fakt wcześniej w sekretariacie i w godzinach otwarcia szkoły mogą wejść do auli oraz wpuścić ucznia wraz z rodzicem wejściem awaryjnym. Po zakończeniu nagrań rodzic i jego dziecko opuszczają szkołę w ten sam sposób.

Mając na względzie potrzeby edukacyjne uczniów możliwe będzie skorzystanie z konsultacji z instrumentu głównego. Konsultacje takie odbywać się będą na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych ucznia kierowany do dyrektora szkoły, po uzyskaniu uprzedniej zgody nauczyciela instrumentu głównego. O konsultacje mogą wnioskować rodzice/opiekunowie uczniów klas 1-3 cyklu sześcioletniego oraz kl I cyklu czteroletniego.


Ogólnopolskie forum młodych instrumentalistów

2020-12-05

XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Karola i Antoniego Szafranków

Rybnik, listopad 2020

W grupie II

II miejsce zdobyła Julia Solarz

z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec.


III miejsce zdobyła Zofia Pawlik

z klasy skrzypiec Ewy Gajdy-Migacz.


Dyplomy uznania za wyróżniające przygotowanie uczniów otrzymały
Ewa Gajda-Migacz i Marzenna Synowiec

Dyplomy uznania za wyróżniający akompaniament otrzymali
Adam Dobrowolski i Marcin Guzik

Gratulujemy!


Rada Rodziców PSM I st. im. G Bacewicz w Jaworznie

2020-11-30

Rada Rodziców PSM I st. im. G Bacewicz w Jaworznie uprzejmie prosi o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Prosimy pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez Rodziców wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

1. Wpłaty na rok szkolny 2020/2021 wynosi:
a) 85 zł gdy do szkoły muzycznej uczęszcza jedno dziecko
b) 100 zł gdy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

2. Wpłat można dokonywać w dwóch ratach:
a) I rata do końca listopada 2020
b) II rata do końca roku szkolnego 2020/2021

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Rady Rodziców:
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 04 1050 1302 1000 0023 2254 2404
W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz oznaczenie klasy.


Konkurs pianistyczny

2020-11-26

V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
"Kolorowe nutki"

Kraków, listopad 2020 r.

W II grupie


I miejsce ex aequo zdobyli
Kajetan Bokota i Adam Tesarczyk

z klasy fortepianu Justyny Gacek.


Wyróżnienie zdobył Franciszek Sieczkowski

z klasy fortepianu Justyny Gacek.


Gratulujemy!


Sukces wiolonczelistki

2020-10-15

received-2519520091679651 width=

Gratulujemy!


Zaświadczenia lekarskie

2020-09-21

Rodzice uczniów klas I proszeni są o dostarczenie do sekretariatu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do nauki w szkole muzycznej.


...

2020-11-23

Michał Kaszowski

Został przyjęty do grona stypendystów muzycznych Programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Gratulujemy!!!


Talent i praca

2020-08-31

W dniu 26.06.2020 r. w naszej szkole
odbyła się kolejna edycja konkursu „Talent i praca”.
Nagrodę im. Jadwigi Zarębskiej dla najlepszego absolwenta
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz otrzymał

Michał Kaszowski

- uczeń klasy skrzypiec Ewy Gajdy Migacz.
Nagroda zostanie wręczona 10 września 2020
Gratulujemy!


...

2020-09-09

image-description


...

2020-09-09

image-description


Sukces uczennic z Jaworzna w Londynie!

2020-07-04

Zofia Jastrzemska z klasy fletu Alicji Molitorys wygrała FluteFlight Online Solo Flute Competition w kategorii do lat 14. Jurorów z Wielkiej Brytanii ujął szczególnie drugi utwór w wykonaniu Zosi, pełen niezwykłych technik gry.

Występ Zosi!

Julia Solarz z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec zajęła I miejsce w konkursie „Rising Talents of Europe” w Londynie.

Występ Julkido góry

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.