Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Identyfikator ePUAP: PSM_Jaworzno

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl

Deklaracja cyfrowa


piątek, 23 kwiecień 2021 r., imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha Ważne wiadomości:

Rekrutacja nowych uczniów! więcej...

 Pozostałe wiadomości:

Konkurs

2021-04-07

Konkurs dla uczniów PSM

Profesor-Tarantoga-to-ekscentryczny-ksenozoolog-podr-nik-i-wynalazca-Jest-on-fikcyjn-postaci-z-powie

Czekamy na Wasze prace !!!


Konsultanci CEA

2021-03-17

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi w Polsce, ogłosiło listę nowych konsultantów. Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazło się czworo pedagogów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że ich wiedza i doświadczenie, we współpracy z CEA, przyniosą "wymierne korzyści podczas realizacji zadań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia" w szkołach muzycznych naszego regionu. Nowi-konsultanci-1

Gratulujemy!


PaMus Flow

2021-03-16

PAMUS FLOW GLOBAL MUSIC COMPETITION .

I miejsce zdobyła Zofia Jastrzemska

z klasy fletu Alicji Molitorys.


dyplom-Zosi

Gratulujemy!


Odwołane zajęcia

2021-02-08

W związku z Nadzwyczajną Radą Pedagogiczną w dniu 26.02.2021 r. w godzinach od 11:00 do 15:00
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostają odwołane.


Konkurs Fletowy

2021-01-29

XXIII Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych .

Edycja online. 1.11.2020r. - 31.12.2020 r.

Wyróżnienie zdobyła Zofia Jastrzemska

z klasy fletu Alicji Molitorys.


Gratulujemy!


Informacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów!

2021-01-15

Szanowni nauczyciele, rodzice i uczniowie!


Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie informuje, że zgodnie z wytycznymi CEA w Warszawie, od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku do odwołania, zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wracamy do dotychczasowych zasad realizacji zajęć we wszystkich klasach.


Uwaga!

2021-01-15

Szanowni Państwo!


Informujemy, że w okresie od 18 stycznia 2021 roku do odwołania szkoła (obydwa budynki) jest otwarta w godzinach 11:00 – 16:00.

Wstęp na teren szkoły mają nauczyciele po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie.

Dyrekcja jest dostępna stacjonarnie przez cały tydzień w godzinach 11:30 – 13:30.

Nauczyciele, którzy chcą dokonać nagrań z uczniami do konkursów zgłaszają ten fakt wcześniej w sekretariacie i w godzinach otwarcia szkoły mogą wejść do auli oraz wpuścić ucznia wraz z rodzicem wejściem awaryjnym. Po zakończeniu nagrań rodzic i jego dziecko opuszczają szkołę w ten sam sposób.

Mając na względzie potrzeby edukacyjne uczniów możliwe będzie skorzystanie z konsultacji z instrumentu głównego. Konsultacje takie odbywać się będą na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych ucznia kierowany do dyrektora szkoły, po uzyskaniu uprzedniej zgody nauczyciela instrumentu głównego. O konsultacje mogą wnioskować rodzice/opiekunowie uczniów klas 1-3 cyklu sześcioletniego oraz kl I cyklu czteroletniego.


Ogólnopolskie forum młodych instrumentalistów

2020-12-05

XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Karola i Antoniego Szafranków

Rybnik, listopad 2020

W grupie II

II miejsce zdobyła Julia Solarz

z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec.


III miejsce zdobyła Zofia Pawlik

z klasy skrzypiec Ewy Gajdy-Migacz.


Dyplomy uznania za wyróżniające przygotowanie uczniów otrzymały
Ewa Gajda-Migacz i Marzenna Synowiec

Dyplomy uznania za wyróżniający akompaniament otrzymali
Adam Dobrowolski i Marcin Guzik

Gratulujemy!


Rada Rodziców PSM I st. im. G Bacewicz w Jaworznie

2020-11-30

Rada Rodziców PSM I st. im. G Bacewicz w Jaworznie uprzejmie prosi o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Prosimy pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez Rodziców wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

1. Wpłaty na rok szkolny 2020/2021 wynosi:
a) 85 zł gdy do szkoły muzycznej uczęszcza jedno dziecko
b) 100 zł gdy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

2. Wpłat można dokonywać w dwóch ratach:
a) I rata do końca listopada 2020
b) II rata do końca roku szkolnego 2020/2021

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Rady Rodziców:
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 04 1050 1302 1000 0023 2254 2404
W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz oznaczenie klasy.


Konkurs pianistyczny

2020-11-26

V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
"Kolorowe nutki"

Kraków, listopad 2020 r.

W II grupie


I miejsce ex aequo zdobyli
Kajetan Bokota i Adam Tesarczyk

z klasy fortepianu Justyny Gacek.


Wyróżnienie zdobył Franciszek Sieczkowski

z klasy fortepianu Justyny Gacek.


Gratulujemy!


Sukces wiolonczelistki

2020-10-15

received-2519520091679651 width=

Gratulujemy!


Zaświadczenia lekarskie

2020-09-21

Rodzice uczniów klas I proszeni są o dostarczenie do sekretariatu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do nauki w szkole muzycznej.


...

2020-11-23

Michał Kaszowski

Został przyjęty do grona stypendystów muzycznych Programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Gratulujemy!!!


Talent i praca

2020-08-31

W dniu 26.06.2020 r. w naszej szkole
odbyła się kolejna edycja konkursu „Talent i praca”.
Nagrodę im. Jadwigi Zarębskiej dla najlepszego absolwenta
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz otrzymał

Michał Kaszowski

- uczeń klasy skrzypiec Ewy Gajdy Migacz.
Nagroda zostanie wręczona 10 września 2020
Gratulujemy!


...

2020-09-09

image-description


...

2020-09-09

image-description


Sukces uczennic z Jaworzna w Londynie!

2020-07-04

Zofia Jastrzemska z klasy fletu Alicji Molitorys wygrała FluteFlight Online Solo Flute Competition w kategorii do lat 14. Jurorów z Wielkiej Brytanii ujął szczególnie drugi utwór w wykonaniu Zosi, pełen niezwykłych technik gry.

Występ Zosi!

Julia Solarz z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec zajęła I miejsce w konkursie „Rising Talents of Europe” w Londynie.

Występ Julkido góry

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.