Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
stary telefon: (032) 615-52-37
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl


niedziela, 5 kwiecień 2020 r., imieniny: Ireny, Kleofasa, Wincentego

Zdjęcia z Dnia Edukacji Narodowej w roku 2015!
Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego 2014/2015!
Zdjęcia z koncertu absolwentów i pedagogów!
Zdjęcia z Konkursu „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”!
Zdjęcia z koncertu w Hospicjum!
Zdjęcia z koncertu "Z Tańcem przez Wieki"!
Zdjęcia z koncertu uczniów w Akademii Muzycznej!
Film z koncertu!
Zdjęcia z wieczoru kolęd w 2014 roku!
Zdjęcia z Koncertu Kolęd w Bibliotece!
Zdjęcia z Koncertu w Bibliotece!
Zdjęcia z rozdania nagród i koncertu laureatów XIV Konkursu!
Zdjęcia z drugiego dnia przesłuchań XIV Konkursu!
Zdjęcia z pierwszego dnia przesłuchań XIV Konkursu!
Zdjęcia z Koncertu Jesiennego!
Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego 2013/2014!
Zdjęcia z koncertu absolwentów i nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014
Zdjęcia z koncertu końcoworocznego - 2013/2014
Zdjęcia z koncertu muzyki japońskiej
Zdjęcia z koncertu w Hospicjum w Jaworznie
Zdjęcia z Dnia Patronki Szkoły
Zdjęcia z akademii z okazji "Dnia Nauczyciela" w roku szkolnym 2013/2014.
Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego 2012/2013.
Zdjęcia z II Koncertu Jubileuszowego.
Zdjęcia z Jubileuszu 50-lecia szkoły.
Zdjęcia z XII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów
Zdjęcia z zakończenia roku 2011/2012

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w czę¶ci administracyjnej. W innym przypadku, nie s± one używane.