Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Identyfikator ePUAP: PSM_Jaworzno

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl

Deklaracja cyfrowa


środa, 28 lipiec 2021 r., imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Rekrutacja nowych uczniów!

2021-03-10

Szanowni rodzice!

Po raz kolejny mają Państwo możliwość absolutnie za darmo sprawdzić, czy wasze dziecko posiada talent muzyczny. Nie przegapcie takiej szansy i przyjdźcie z waszymi pociechami w dniach 21-23 czerwca 2021 roku do naszej szkoły na badanie ich przydatności do kształcenia w szkole artystycznej. Wystarczy wypełnić wniosek oraz wysłać na adres sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl . Wnioski należy składać w terminie od 15 marca do 20 czerwca 2021 roku.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest szkołą artystyczną realizującą wyłączmie program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 7-10 lat i cyklu czteroletnim dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 8-16 lat.

Podstawą przyjęcia kandydata do szkoły jest złożenie wniosku oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności dziecka do kształcenia w szkole artystycznej. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu u kandydata uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Uczniowie klasy pierwszej realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne przeważnie w ciągu dwóch dni w tygodniu. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, czyli po lekcjach w oświatowych szkołach podstawowych.

Nasza szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, oboju, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, akordeonie i perkusji. Szkoła za wyjątkiem fortepianu i perkusji zapewnia każdemu uczniowi wypożyczenie danego instrumentu na cały okres nauki. Na określonym etapie edukacyjnym wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość gry w dwóch orkiestrach szkolnych ( smyczkowej i dętej ), zespołach instrumentalnych oraz śpiewania w szkolnym chórze. W dwóch ostatnich latach nauki każdy uczeń uczy się gry na fortepianie jako instrumencie dodatkowym.

Na zakończenie każdego roku nauki uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące ukończenie danej klasy w szkole muzycznej. Ukończenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia uprawnia ucznia do kontynuowania dalszej nauki na poziomie średnim w szkołach muzycznych II stopnia.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkami „Historia szkoły”, „Rekrutacja” oraz „Osiągnięcia”.

W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego instrumentu dla Państwa dziecka, prezentujemy film z audycji w wykonaniu naszych uczniów. Wystarczy kliknąć w "Film z audycji!"

Wniosek do ściągnięcia!

Film z audycji!Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.